NAPISZ DO NAS
ZAMÓW WYCENĘ

ZADZWOŃ DO NAS:
+48 795 098 055

Najpopularniejsza do izolacji termicznej dachu jest wełna mineralna. Coraz częściej jednak pojawiają się pytania o piankę PUR nanoszoną natryskowo. Sprawdźmy więc, czym różnią się te dwa materiały, jaka powinna być grubość wykonanego z nich ocieplenia i ile to kosztuje.

Aby móc zamieszkać pod dachem stromym, trzeba najpierw ocieplić jego połacie – najlepiej takim materiałem, który nie tylko ochroni przed nadmierną utratą ciepła, ale też będzie niepalny i dźwiękochłonny i trwale oraz szczelnie wypełni przestrzeń. Dobrze też, żeby był łatwy i szybki w montażu oraz odpowiednio lekki.

Wszystkie te warunki spełnia wełna mineralna, która jest tu niekwestionowanym liderem. Znają ją chyba wszyscy, którzy budują dom. Pianka poliuretanowa, która pojawiła się na naszym rynku mniej więcej 4 lata temu, również jest polecana do izolacji termicznej dachów. Jest ona dostępna albo w postaci twardych płyt przeznaczonych do ocieplania połaci od zewnątrz (izolacja nakrokwiowa), albo jako piana układana natryskowo od środka. I zwłaszcza ta druga jej postać wzbudziła zainteresowanie inwestorów, co widać po dyskusjach na internetowych forach budowlanych.

Porównujemy wełnę mineralną i piankę PUR

Parametry i właściwości pianki PUR, jako materiału u nas nowego, nie do końca są znane. Usystematyzujmy je więc, porównując, jak wypada ona na tle wełny, w czterech najważniejszych dachowych” konkurencjach”: izolacyjności cieplnej materiału i jego wymaganej grubości, ciężarze, odporności na ogień i cenie. Pominęliśmy kwestię trwałości, ponieważ trudno ocenić, w jakim stanie w naszym klimacie będzie ocieplenie z pianki poliuretanowej po 20-30 latach.

Danych na temat deklarowanych parametrów, jakie zamieszcza producent bądź importer, należy szukać w aprobacie technicznej (dla pianek) i deklaracji właściwości użytkowych produktu (dla wełny mineralnej). Te właśnie dokumenty, jako wymagane prawem, są najbardziej rzetelnym źródłem informacji.

Współczynnik przenikania ciepła U

Wełna mineralna. Ta o najlepszym współczynniku x=0,030 W/(mK) powinna mieć grubość co najmniej 15 cm, a ta o najwyższym (x =0,045) – 23 cm. To wystarczy, ale warto ocieplać dach lepiej niż wymagają przepisy, zwiększając warstwę wełny mineralnej nawet do 30-40 cm. Poza tym najlepiej układać ją w dwóch warstwach – jedną pomiędzy krokwiami, drugą – pod nimi. Dzięki temu drewniane belki – o gorszej niż wełna izolacyjności termicznej – nie staną się mostkami termicznymi.

Pianka poliuretanowa. Są dwa jej rodzaje – zamkniętokomórkowa, o współczynniku x=0,021-0,024 W/(mK) i otwartokomórkowa, której x wynosi 0,036-0,040 W/(mK). Gdyby do ocieplenia poddasza użyć piany w wersji zamkniętokomórkowej, wykonana z niej izolacja teoretycznie – gdyby nie krokwie, które mogą stać się mostkami termicznymi – mogłaby mieć grubość 11,5-12 cm. Dlatego piankę należy również ułożyć między krokwiami i pod nimi. Pianka ta jest jednak polecana do ocieplania domu od zewnątrz; do ocieplania dachu stosowana jest piana otwartokomórkowa, o nieco gorszych parametrach cieplnych – grubość wykonanej z niej izolacji nie może być więc mniejsza niż 18-20 cm.

0,030-0,045 – Taka jest wysokość współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej

0,036-0,040 – Taka jest wysokość współczynnika przewodzenia ciepła pianki otwartokomórkowej

Ciężar: wełna mineralna kontra pianka PUR

Czy ciężar ocieplenia ma znaczenie? Owszem, bo od niego zależy obciążenie więźby dachowej, a to wpływa przede wszystkim na przekroje jej elementów. Cięższy materiał izolacji zawsze wymaga solidniejszej konstrukcji dachu, a zatem – większej ilości drewna do jej zbudowania. Ale duża masa ocieplenia ma też tę zaletę, że lepiej izoluje akustycznie.

Wełna mineralna. Do izolacji poddasza stosuje się maty lub miękkie płyty. Jeden metr sześcienny maty – zarówno z wełny mineralnej szklanej, jak i skalnej – waży 10-35 kg, a płyty – 16-60 kg.

Pianka poliuretanowa. W wersji otwartokomórkowej to dla dachu obciążenie 8-10 kg/m3; w zamkniętokomórkowej – 30-46 kg/m3.

10-60 kg – Tyle waży 1 m3 wełny mineralnej do ocieplania poddasza
8-10 kg – Tyle waży 1 m3 pianki otwartokomórkowej do ocieplania poddasza

Korzyści wynikające z zastosowania izolacji natryskowej w porównaniu do wełny mineralnej

WEŁNA MINERALNA

 • Współczynnik λ od 0,032 -0,042 W/(m*K)Parametr uzyskany w warunkach laboratoryjnych, pogarsza się wraz z upływem czasu
 • Podczas ocieplania wełną należy zwrócić szczególną uwagę na proces montażu. Bardzo trudno uniknąć nieszczelności w miejscach o skomplikowanej geometrii – występują mostki termiczne
 • Wełna jest materiałem przewiewnym – pozwala przeniknąć ciepłemu powietrzu przez warstwę izolacji co powoduje wyższe koszty ogrzewania
 • Wełna po zawilgoceniu traci swoje właściwości termoizolacyjne. Raz zawilgocona wełna nie nadaje się do izolacji.
 • Wełna pyli się, wilgotna może sprzyjać rozwojowi grzybów i pleśni oraz alergenów.
 • Podczas instalacji potrzebne dodatkowe elementy podtrzymujące izolację na miejscu (sznurki, gwoździe itp.) Konieczność transportu i wniesienia materiału w miejsce wbudowania
 • Wełna wraz z upływem czasu osiada, kurczy się i obwisa przez co zwiększają się mostki termiczne powodując znaczne straty ciepła.
 • Wykonanie ocieplenia wełną trwa od kilku do kilkunastu dni w zależności od powierzchni. Utrudniony dostęp do miejsc o małej przestrzeni.
 • Nie wzmacnia konstrukcji dachu dodatkowo obciążając go znacznym ciężarem własnym.

PIANKA POLIURETANOWA

 • Współczynnik λ od 0,020 – 0,038 W/(m*K) Najlepszy wynik wśród dostępnych na rynku materiałów. Właściwości izolacyjne niezmienne przez cały okres „życia budynku”
 • 100 % szczelności izolacji – brak mostków termicznych; podczas aplikacji następuje 120 krotny rozrost piany wypełniając wszystkie szczeliny i trudno dostępne miejsca tworząc jednolitą powłokę.
 • Pianka poliuretanowa nie przepuszcza powietrza. Oszczędność na każdym rachunku dochodząca do 50%
 • Pianka zamknięto komórkowa jest materiałem hydro-izolacyjnym nie przepuszcza wody.
 • Jest materiałem obojętnym chemicznie, nie powoduje reakcji alergicznych, jest nie atrakcyjna dla szkodników, zwierząt oraz grzybów i pleśni.
 • Przylega praktycznie do każdej powierzchni, wbudowywana metodą in-situ (brak odpadów i uciążliwego transportu i przechowywania materiału dla inwestora)
 • Izolacja natryskowa nie zmienia swoich wymiarów, nie kurczy się, nie osiada, nie obwisa.
 • Szybkość instalacji – ocieplenie poddasza nawet w jeden dzień. Dzięki transportowi materiału przy pomocy wężów możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc.
 • Wzmacnia konstrukcję dachu usztywniając ją, a jednocześnie ze względu na niski ciężar pianki PUR nie obciąża konstrukcji.
 • Pianka jest materiałem samogasnącym – nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia
© 2018 Purmix
Powered by ClearCode